tirsdag 5. februar 2008

OPPGAVE: Utforming av bakgrunnsmønster

Tema: Utforming av bloggside.
Mål:
- kunne gi en presentasjon et personlig preg, og samtidig ha god lesbarhet
- presentere, begrunne, argumentere for egne produkter
- bruke digitale verktøy i presentasjons- og dokumentasjonsarbeid
- reflektere over og vurdere eget og andres arbeid

Oppgave: Bloggsiden bør virke tiltalende, lett å lese, seriøs, men visuelt spennende. Bruk erfaringer du har gjort i stiliseringsoppgaven eller strukturoppgaven når du jobber med utformingen av rapporten.
Jobb med å lage en bakgrunn for bloggsiden din i Photoshop. Bildet skal være en rapport som skal gjentas slik at det danner et flatemønster. Vi lager et bilde i Photoshop som blir rapporten, lagrer det som jpg, laster ned bildet i en post på blogger som vi lagrer som utkast (Lagre nå). Videre kopierer vi bildets adresse fra HTML-koden og klistret den inn i Template slik: body {background: url(http://osv.osv/....);})Lag mist tre forslag som du prøver ut på siden og vurdere før du bestemmer deg for ett.
Lag en post hvor du viser 3 av forslagene til bakgrunnsbilde og skriver litt om hvert forslag. Begrunn faglig hvorfor du valgte det ene bildet og ikke de andre. Publiser posten.
Klikk deg inn på sidene til alle de andre i klassen og kommenter posten de har laget om sin bakgrunn. Forsøk å gi en faglig kommentar. Svar på kommentarene du får. HUSK: hold alltid en høflig tone når du er ute på internett.

Tid: 3-4 timer

Vurdering: med karakter
Vurderingskriterier:
- at alle deler av oppgaven er besvart
- lesbarhet og personlig preg på bloggen
- gode begrunnelser og argumenter, dvs faglige

Levering: på slutten av timen, mandag 21. januar. Da skal besvarelsen ligge ute på nett.

1 kommentar:

ninsve sa...

Til dere på DAK-studiet: bruk gjerne denne oppgaven som inspirasjon til arbeid med visuell identitet på egen blogg.